Papučki gorski masiv tijekom ljudske povijesti imao je značajnu graničnu ulogu u lokalnim i regionalnim razmjerima. Osim prirodne razdjelnice, činio je i onu psihološku u umovima ljudi koji su ga s vremenom naseljavali i posjećivali, no bio je isto tako i politička granica između različitih upravnih, državnih cjelina.
Neki zn