Uspješan sastanak svih partnera u geoparku Papuk od 26.-28. studenog 2018.

Naš geopark imao je priliku ugostiti Danube GeoTour projektne partnere iz 8 država. Projekt je sufinanciran fondovima Europske unije (ERDF, IPA).