Malo ljudi prepoznaje, putujući autocestom ili planinareći, da stijene oko njih imaju bogatu i raznoliku povijest. Osim ako su geolozi, vjerojatno nisu istrenirani da prepoznaju određenu liticu kao stijenu formiranu na obali nekog drevnog oceana, smrznutog toka lave, neaktivnog vulkana, koraljnog grebena nastalog u tropskim tirkiznim vodama, ili drugim čudima sačuvanim u kamenu. Živimo u modernom, urbaniziranom, industrijskom svijetu i jedva imamo vremena obraćati pozornost na takve tajne ljepote i vrijednosti koje bi se mogle lako uništiti, a nikad obnoviti.

Papuk Geopark ima jedinstven položaj u kolizijskoj zoni dvaju makroploča – Afričke i Euroazijske. Na malom području susrećemo različite vrste stijena (magmatske, sedimentne i metamorfne) koje su stvarane od prekambrija do danas. Stijene na Papuku su formirane u različitim geološkim okruženjima, a kao posljedicu toga tu nalazimo svu raznolikost stijena s obzirom na litologiju, stratigrafsku starost ili strukturne karakteristike.
Papuk sadrži formacije stijena izuzetnog geološkog interesa, koje su stare i preko 600 milijuna godina, što ih čini jednim od najstarijih stijena u Hrvatskoj.

Geološki, Papuk je smješten u najjužnijem dijelu tektonske jedinice Tisije, koja predstavlja dio pred-neogenske kristalinske baze Panonskog bazena. Papuk je uglavnom izgrađen od metamorfnih i magmatskih stijena, a smatra se da su izdanci Tisijske jedinice stijena koje nalazimo na Papuku najbolji primjeri u širem području Panonskog bazena.

Na kristalinskoj osnovi leže pe